Verksamhetspolicy för - miljö, kvalitet, arbetsmiljö

Vår affärsidé är damm- och spillbekämpning hos våra kunder. Vi hjälper till med lösningar som säkerställer drift, produktkvalitet och arbetsmiljö. Det kan vara allt från utredning fram till en färdig anläggning. dvs ”En funktion”. För att vi ska lyckas hjälpa våra kunder så måste vi också vara ett föredöme själva. Som ett led i detta har vi tagit fram vår verksamhetspolicy. Den ger oss en vägledning när vi står inför beslut och den gäller för alla som arbetar inom eller på uppdrag av LBM.


Förstå

 

 • Vi ser till varje människas unika och lika värde och du har rätt att känna dig sedd, hörd och respekterad 
 • Vi ska lära av varandra och du kan alltid be om hjälp
 • Vi ska känna till och uppfylla alla bindande krav (t.ex. lagkrav, myndighetskrav och kontraktskrav).

 

Förebygga

 

 • Vi tänker till i förväg och du ska veta hur ditt bidrag påverkar vårt gemensamma resultat 
 •  Vi har fokus på risker där målet är att både på kort och lång sikt reducera skador och ohälsa 
 • Vi ser våra krav i upphandlingar som viktiga verktyg i vårt långsiktiga och förebyggande arbete där miljö, människan och ekonomi är i fokus

 

Förenkla

 

 • Vi har tydliga strukturer, metoder och verktyg som förenklar för oss 
 •  Vi ser till att miljö-, kvalitets- och arbets- miljöfrågor har en tydlig koppling till kärnverksamheten 
 •  Vi har ordning och reda på våra arbetsplatser och du ska alltid följa våra säkerhetsregler

 

Förbättra

 

 • Vi hjälps åt att förbättra LBM och du är viktig för att vi ska lyckas 
 • Vi vill att du ska våga utmana; dig själv, oss och andra, till bättre lösningar

 


Peter Hietala VD LBM AB