Företagspresentation

 

NBM är ett företag som arbetar med att förbättra den inre arbetsmiljön inom bas-verkstad och livsmedelindustrin, vår affärsidé är att förhindra spill-och dammuppkomster samt på ett rationellt och ett ekonomiskt lönsamt sätt hantera dessa bitar.


NBM har tre ben som företaget vilar på:

 • Bandtransportsystem
 • Processventilation
 • Industridammsugare


NBM är inget tillverkande företag utan ett företag som arbetar med agenturer för utländska likväl som svenska företag. Det som hela tiden kännetecknar NBM är kvalitet och det är utefter det kriteriet vi har valt våra samarbetspartners. En viktig uppgift för oss är att finnas nära kunden – snabbt på plats och att kunden känner förtroende att kunna vända sig till oss med deras problem, vi löser detta med vår breda erfarenhet från olika industrier runt om i Sverige. Även om varje industri är unik så finns det erfarenheter att hämta från dessa och med lite modifikation kan det användas hos andra kunder. NBM är inte via avtal bundna att välja ett visst fabrikat för att nå resultat utan kan fritt välja det vi anser vara bäst i just denna applikation. Vi kan alltså plocka russinen ur varje leverantörs sortiment och skräddarsy en fungerande lösning för just den kunden. 

Ofta ser vi ett samband mellan våra 3 ben, vi har nyligen lanserat en ”Nollvision” gällande spill kring bandtransportörer, d.v.s. försökt att definiera en verkningsgrad på bandtransportörsystem.

”Den mängd material som lastas på i punkt A skall till 100% komma fram till punkt Ö”

Detta med hjälp av mätmetoder, mätresultat, den ”know how” vi har samt de produkter vi marknadsför.

Detta har visat sig framgångsrikt och vi bedriver projekt hos kunder i Sverige och på Irland, där vi sitter med konsulter i en arbetsgrupp för att försöka höja verkningsgraden på deras bandtransportsystem.

NBM arbetar även med att teckna serviceavtal på de anläggningar vi installerar men också på andra likvärdiga anläggningar för att på så sätt tillgodose att kunden har en hög drifttillgänglighet och en långsiktig funktionsgaranti.


 

De områden som NBM utför installationer och service på:

 • Avskrapor för bandtransportörer som ser till att bandet blir rent innan retur samt har en säkerhetsfunktion som ser till att bandet inte skadas.
 •  Bandstyrningar som ser till att bandet alltid ligger rätt centrerat oavsett väder och vind.
 • Pålastningszoner vilket medför en spill- och dammfri bandomlastning.
 • Bandvändare för att minimerar spillet och förlänger livslängden på returrullar.
 • Centrala Stoftfilteranläggningar där driftsäkerhet och driftekonomi är nyckelord.
 • Punktfilter där man ej för bort något material från processen.
 • Industridammsugare, stora centraldammsugaranläggningar för att på ett enkelt och rationellt sätt kunna rengöra i sin anläggning.
 • Uthyrning av Industridammsugare inkl rörsystem till t.ex. byggföretag vid större entreprenader.
 • Svets- och dammutsug från verkstäder, bagerier, målerier och plastindustrin där kraven hela tiden ökar i takt med att man blir mer och mer medveten om riskerna inom de olika sektorerna.
 • Bordsarbetsplatser och lödutsug där vi marknadsför Nedermans produkter.
 • Avgasutsugsanläggningar från personbilar och lastvagnar där vi tar på oss totalentreprenader.
 • Bulleravskärmande väggar, takabsorber, draperier, m.m. för att hålla bullernivåerna inom gränsvärdena


Bakgrund

Norrköping Bandtransport & Miljöservice AB (NBM) grundades 2002. NBM är ett systerbolag till ABMLBMMBMSBM VBM, UBM och GBM. Huvudkontoret finns i Skärblacka och en filial finns i Oxelösund.