OM OSS

NBM arbetar med damm- och spillbekämpning hos våra kunder som finns inom bas, tillverknings, livsmedel och verkstadsindustrin. Fokus är på lösningar som säkerställer drift, produktkvalitet och arbetsmiljö. Leveransen är allt från utredning, problemlösning fram till en färdig dokumenterad anläggning, dvs ”en funktion”. Konkret innefattar det försäljning, montage och service på industridammsugare, avgas/svets/maskinutsug, krossar, siktar, bandtransportörer, bandavskrapare, stoftavskiljare och processventilation. Vi är inte bundna till ett fabrikat – en lösning, utan kan välja från flera leverantörers sortiment för att uppnå en kundoptimerad lösning. Lösningar följer direktiven för Atex.


NBM VILAR PÅ TRE BEN:

1. Bandtransportsystem


2. Processventilation


3. Industridammsugare


NBM är inte ett tillverkande företag utan ett företag som arbetar med agenturer för utländska likväl som svenska företag. Det som hela tiden kännetecknar oss är kvalitet och det är utefter det kriteriet vi har valt våra samarbetspartners. En viktig uppgift för oss är att finnas nära kunden – snabbt på plats och att kunden känner förtroende att kunna vända sig till oss med deras problem, vi löser detta med vår breda erfarenhet från olika industrier runt om i Sverige. Även om varje industri är unik så finns det erfarenheter att hämta från dessa och med lite modifikation kan det användas hos andra kunder.


Ofta ser vi ett samband mellan våra 3 ben, vi har nyligen lanserat en ”Nollvision” gällande spill kring bandtransportörer, d.v.s. försökt att definiera en verkningsgrad på bandtransportörsystem.”Den mängd material som lastas på i punkt A skall till 100% komma fram till punkt Ö”Detta med hjälp av mätmetoder, mätresultat, den ”know how” vi har samt de produkter vi marknadsför.Detta har visat sig framgångsrikt och vi bedriver projekt hos kunder i Sverige och på Irland, där vi sitter med konsulter i en arbetsgrupp för att försöka höja verkningsgraden på deras bandtransportsystem.


Vi arbetar även med att teckna serviceavtal på de anläggningar vi installerar men också på andra likvärdiga anläggningar för att på så sätt tillgodose att kunden har en hög drifttillgänglighet och en långsiktig funktionsgaranti.


Omfattning av vårt ledningssystem 

NBM arbetar med ett certifierat ledningssystem för miljö och kvalitet. Ledningssystemets delar innefattar processer, struktur, roller och ansvar, planering och verksamhet, utvärdering av prestanda och förbättring. Kort och gott, ledningssystemet är stödet för en hållbar utveckling av vårt företag. Våra styrprocesser, kärnprocesser och stödprocesser är grunden för vårt ledningssystem. Ledningssystemet är ett ledningssystem för XBM och alla ingående bolag. Vårt ledningssystem omfattar samtliga krav enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Inga undantag för standarderna är gjorda. Vi arbetar även efter ISO 45001:20018.


Dokumenterad information 

Ledningssystemets dokumenterade information och hantering finns främst elektroniskt och då i olika system.


Utlagda processer

Vi har få utlagda processer där vi själva inte har slutkontroll på produkten. Ibland anlitar vi entreprenörer och leverantörer för utförande av olika moment, men där har vi slutkontroll. När vi anlitar en entreprenör eller leverantör för ska vi se till att krav finns beskrivna i ingångna avtal.


NBM utför installationer och service på:

Avskrapor för bandtransportörer som ser till att bandet blir rent innan retur samt har en säkerhetsfunktion som ser till att bandet inte skadas. 

Bandstyrningar som ser till att bandet alltid ligger rätt centrerat oavsett väder och vind. 

Pålastningszoner vilket medför en spill- och dammfri bandomlastning. 

Bandvändare för att minimerar spillet och förlänger livslängden på returrullar. 

Centrala Stoftfilteranläggningar där driftsäkerhet och driftekonomi är nyckelord. 

Punktfilter där man ej för bort något material från processen. 

Industridammsugare, stora centraldammsugaranläggningar för att på ett enkelt och rationellt sätt kunna rengöra i sin anläggning. 

Uthyrning av Industridammsugare inkl rörsystem till t.ex. byggföretag vid större entreprenader. 

Svets- och dammutsug från verkstäder, bagerier, målerier och plastindustrin där kraven hela tiden ökar i takt med att man blir mer och mer medveten om riskerna inom de olika sektorerna. 

Bordsarbetsplatser och lödutsug där vi marknadsför Nedermans produkter. 

Avgasutsugsanläggningar från personbilar och lastvagnar där vi tar på oss totalentreprenader. 

Bulleravskärmande väggar, takabsorber, draperier, m.m. för att hålla bullernivåerna inom gränsvärdena


Miljöpåverkan

NBM arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågan. Vår största miljöpåverkan har vi kartlagt ur ett livscykelperspektiv där den direkta påverkan kommer främst från de transporter vi ger upphov till. Indirekt sker även påverkan genom de produkter vi installerar hos våra kunder, dels negativt genom material och resursförbrukning, men ofta positivt då våra lösningar leder till minskat spill eller energiförbrukning hos våra kunder.


Bakgrund

Norrköping Bandtransport & Miljöservice AB (NBM) grundades 2002. NBM är ett systerbolag till ABM, LBM, MBM, SBM , VBM, UBM och GBM. 

Huvudkontoret finns i Skärblacka och en filial finns i Oxelösund.